התוועדות כ"ח ניסן

תלמידות יקרות, הנכן מוזמנות להתוועדות מיוחדת לקראת יום כ"ח ניסן. ההתוועדות תתקיים ביום ראשון בחל מ20:00, בחדר האוכל של המכללה.

חוזרות ללמידה פרונטלית

ב"ה, לאור השיפור הניכר בכל רחבי הארץ ובהתאם להוראות משרד הבריאות, אנחנו חוזרות ללימודים פרונטליים בכל מתחם המכללה.