שבת גיבוש מיוחדת

שבת גיבוש מיוחדת ומרוממת נערכה בירושלים לבנות המכללה.