שבת גיבוש מיוחדת

שבת גיבוש מיוחדת ומרוממת נערכה בירושלים לבנות המכללה.

טופס רישום למכללה

יצירת קשר עם המכללה