צוות המכללה

הגה"ח הרב מנחם מ. ליברמן
שליח הרבי מליובאוויטש לעיר אשקלון ורב קהילת חב"ד, עומד בראש מוסדות החינוך של חב"ד אשקלון, החל משנת תש"מ (1980).

צוות המכללה

גב' דבורה לאה מושקוביץ

מנהלת

גב' ברקת חדד

סגנית

גב' רבקי חן

משפיעה ושדכנית המכללה

גב' מרים הבלין

יועצת חינוכית

גב' מוסי גופין

רכזת חברתית ואחראית רישום

מנהלה

גב' שיזל לסרי

מדור שכר לימוד ורכזת נגישות

גב' לאה אייזנפלד

מדור רישום וכספים

צוות הוראה

צוות הרבנים

הרב משה ווילנקין

רב קהילה ורב תיכון ”אור חיה“ אשקלון

הרב אריה שרגא

עו"ס ומרצה בפסיכולוגיה חסידית

הרב אריה פרוס

עו"ס ושליח הרבי באשקלון

הרב פרץ חן

ר"מ ורב קהילה

הרב שניאור מושקוביץ

רב מורה הוראה ור"מ בישיבה ת"ות ק. גת.

הרב ישראל רבינוביץ

שליח הרבי באשקלון

הרב מ.מ. וולף

ר"מ, רב קהילה ומרצה בפרד"ס

הרב דוד בייטש

משפיע בישיבת תו"ת כפר חב"ד

צוות הוראה

צוות המרצות

גב' חדווה בראון

מדריכת כלות מוסמכת

גב' אסתר יוניק

מטפלת בוויסות חושי

גב' חני ליברמן

מדריכת כלות מוסמכת

גב' מרים הבלין

יועצת חינוכית

גב' רבקי חן

משפיעת המכללה

גב' חני וולף

שליחה של הרבי באשקלון מאסטר טריינר nlp.