מסלולי הלימוד

במכללת חב"ד אשקלון

מכללת חב“ד אשקלון מציעה ארבע מגמות לימוד איכותיות ויוקרתיות, שנבחרו לאחר השקעה וחשיבה מעמיקה מתוך דאגה, שהן תהוונה פלטפורמה יציבה לבעלת משפחה ברוכה.
המקצועות הנלמדים הם המבוקשים ביותר בשוק העבודה (במיוחד במגזר החרדי) ומתוגמלים בהתאם.