מערך מלגות

ניתן לפנות לגופים שונים לבקשת כל מלגה נוספת ולהזין:
"המכללה האזורית אשקלון" / "האוניברסיטה הפתוחה"