יוצאים להאיר את העולם

קבוצה חדשה יוצאת להאיר את העולם.
תמונת מחזור של סיום קורס..

יישר כח למרצה והמאמנת הגב חנה וולף.

יישר כוח לסטודנטיות הרציניות והעקביות.

הצלחה רבה בהמשך הדרך!