יום עיון ופתיחת הרשמה – תשפ"ב

למעלה מ600 בנות י"ב מכל רחבי הארץ השתתפו ביום עיון הווירטואלי שלנו, לקראת שנה"ל הבאה, תשפ"ב.