חוזרות ללמידה פרונטלית

ב"ה, לאור השיפור הניכר בכל רחבי הארץ ובהתאם להוראות משרד הבריאות, אנחנו חוזרות ללימודים פרונטליים בכל מתחם המכללה.

טופס רישום למכללה

יצירת קשר עם המכללה